Vad är direkthandel?

img_7068.jpgFörsta gången jag kom i kontakt med säljkonceptet direkthandel var 2013 då jag blev kontaktad av en direktsäljare för ett amerikanskt direkthandelsföretag. Jag var först tveksam när jag fick företaget, produkter och affärsmöjlighet presenterade för mig. Eftersom jag brukade vara öppen för nya saker eller möjligheter tog jag reda på så mycket som möjligt om företaget och provade också på olika produkter som företaget hade tills jag bestämde mig 2 månader senare för att bli direktsäljare. Sedan dess är jag nu inne på mitt 3:e företag. 

Direkthandel eller direktförsäljning, som också på engelska kallas Network Marketing (NWM, nätverksmarknadsföring) eller Multi Level Marketing (MLM, flernivåmarknadsföring), är ett säljkoncept som flera tillverkare använder sig av för att sälja produkter eller tjänster till kunder. Istället för att sälja produkter i butik, kosta på dyra annonser eller bygga upp en traditionell säljorganisation med anställda har tillverkaren ett nätverk med flera oberoende direktförsäljare som säljer produkter de köper direkt av tillverkaren. Det finns ingen grossistled i denna typ av organisation. Dessutom kan direktförsäljarna bygga upp egna nätverk och utbilda/stödja sina egna säljare att också göra samma sak. I gengäld får direktförsäljarna procent av företaget för sina direktsäljares omsättning, vilket ger en inkomst utöver egen försäljning. Konceptet eliminerar eller sänker också många kostnader som finns i traditionella säljorganisationer och ger de oberoende direktsäljarna stor personlig frihet som att själv bestämma varsomhelst, närsomhelst och hur mycket de vill jobba med det. 

Men tyvärr är det också ett missbrukat koncept som oseriösa företag eller personer använder som täckmantel för en verksamhet som liknar pyramidspel att även  de seriösa företagen har fått en felaktig stämpel. Konsekvensen av detta är att folk som vet för lite blandar ihop seriösa företag med pyramidspel och tror felaktigt att det är något olagligt, att den som kommer in först tjänar mest. Därför är det viktigt att man försöker skilja mellan ett pyramidspel och en seriös affärsverksamhet. 

Pyramidspel bygger som alla hasardspel på att ett stort antal förlorare berikar ett litet antal vinnare. Varje deltagare värvar två nya spelare som betalar en insats. Insatsen delas lika mellan den värvande spelaren och den person som har platsen överst på pyramiden. När hen senare har fått in alla sina pengar lämnar hen pyramiden och en person på nivån under tar hens plats. Framförallt bygger ett pyramidspel på att man förmår nya deltagare att betala en startavgift och får provision på inbetalda startavgifter, inte på försäljning av produkter eller tjänster. Detta är olagligt i flera länder och kallas förutom ”pyramidspel” också ”pyramidförsäljning” , ”kedjebrev”, ”kedjeförsäljning”, ”kedjebrevsspel”, ”investeringsspel” eller ”pengaspel”. Var och en som deltar i ett pyramidspel utsätter sig för risken att åtalas så snart man värvar en person till spelet. 

Viktiga punkter att tänka på för att skilja mellan en laglig affärsverksamhet och ett pyramidspel. 

Varifrån kommer intäkterna som företaget får?

  • Om företagets intäkter huvudsakligen kommer från de startavgifter som nya direktförsäljare betalar och det inte bedrivs någon verklig ekonomisk verksamhet utgör verksamheten vanligtvis pyramidspel.
  • Om företagets intäkter däremot huvudsakligen kommer från försäljningen av produkter eller tjänster betraktas företaget som laglig verksamhet.

Hur får direktförsäljarna ersättning för sitt arbete?

  • Om företagets direktförsäljare får provision på startavgifter för att värva nya personer att bli säljare för företaget är det ett tydligt tecken på att företaget är inblandat i pyramidförsäljning.
  • Om direktförsäljarna istället ersätts på basis av försäljning av produkter och/eller tjänster till slutkunder betraktas företaget som laglig verksamhet.

Mer information om direkthandel kan hittas på Direct Selling Swedens webbplats http://directsellingsweden.se. Direct Selling Sweden (DSS), är en branschorganisation för företag som arbetar med direkthandel och följer etiska regler för seriös direkthandel. DSS är också remissorgan vid all lagstiftning som påverkar distributionsformen och bedriver också upplysningsverksamhet gentemot Konsumentverket, Lotteriinspektionen och andra myndigheter. Det kan vara bra att kolla på sajten vilka företag som är medlemmar om man är intresserad av att jobba med direkthandel och vill vara trygg med ett seriöst företag som följer etiska regler. Mitt nuvarande företag är medlem i DSS. 

Dela